Preise

Preise

 

Wohnung 1 & 2
 Zeitraum Preis
in €uro
Nebensaison07.01.2018 – 16.03.20185 Tage
7 Tage
55,--
49,--
Vorsaison16.03.2018 – 23.06.20187 Tage62,--
Hauptsaison23.06.2018 – 01.09.201814 Tage72,--
Nachsaison01.09.2018 – 28.10.20187 Tage62,--
Nebensaison28.10.2018 - 21.12.20185 Tage
7 Tage
55,--
49,--
Weihnachtsferien21.12.2018 - 06.01.2019 7 Tage 72,--

 

Wohnung 3
 Zeitraum Preis
in €uro
Nebensaison07.01.2018 – 16.03.20185 Tage
7 Tage
55,--
49,--
Vorsaison16.03.2018 – 23.06.20187 Tage56,--
Hauptsaison23.06.2018 – 01.09.201814 Tage65,--
Nachsaison01.09.2018 – 28.10.20187 Tage56,--
Nebensaison28.10.2018 – 21.12.20185 Tage
7 Tage
55,--
49,--
Weihnachtsferien21.12.2018 – 06.01.20197 Tage65,--

Preisänderungen vorbehalten,
Preise in EUR / Tag (ohne Kurtaxe).