Preise

Preise

 

Wohnung 1 & 2
 Zeitraum Preis
in €uro
Nebensaison09.01.2022 – 02.04.20225 Tage
7 Tage
58,--
52,--
Vorsaison02.04.2022 – 25.06.20227 Tage74,--
Hauptsaison25.06.2022 – 03.09.2022 14 Tage84,--
Nachsaison03.09.2022 – 29.10.20227 Tage74,--
Nebensaison29.10.2022 - 23.12.20225 Tage
7 Tage
63,--
57,--
Weihnachtsferien23.12.2022 - 08.01.2023 7 Tage84,--

 

Wohnung 3
 Zeitraum Preis
in €uro
Nebensaison09.01.2022 – 02.04.20225 Tage
7 Tage
58,--
52,--
Vorsaison02.04.2022 – 25.06.20227 Tage68,--
Hauptsaison25.06.2022 – 03.09.2022 14 Tage77,--
Nachsaison03.09.2022 – 29.10.20227 Tage68,--
Nebensaison29.10.2022 – 23.12.20225 Tage
7 Tage
63,--
57,--
Weihnachtsferien23.12.2022 – 08.01.20237 Tage 77,--

Preisänderungen vorbehalten,
Preise in EUR / Tag (ohne Kurtaxe).